Toto slovo vyjadřuje omezení dispozičního práva. Nejčastěji tedy například u pojištění, kdy pojistné plnění může být vinkulováno ve prospěch banky. V praxi to pak znamená situaci, že když dojde k pojistné události, tak pojistné plnění náleží bance, která klientovi poskytla úvěr.