• (+420) 734 603 451

Časté dotazy2021-08-20T10:04:07+02:00

Časté dotazy

A odpovědi na to, na co se nás nejčastěji ptáte.

Význam slova Vinkulace2021-08-20T10:01:39+02:00
Toto slovo vyjadřuje omezení dispozičního práva. Nejčastěji tedy například u pojištění, kdy pojistné plnění může být vinkulováno ve prospěch banky. V praxi to pak znamená situaci, že když dojde k pojistné události, tak pojistné plnění náleží bance, která klientovi poskytla úvěr.
Co znamená zkratka RPSN?2021-08-20T09:59:30+02:00

Zkratkou RPSN je označována Roční procentuální sazba nákladů a jedná se o celkové náklady spojené s úvěrem. Kromě samotných úroků tedy obsahuje i další poplatky a tento údaj je pro klienty tedy i důležitější než samotný úrok.

Co znamená Překlenovací úvěr?2021-08-20T09:57:51+02:00

Jedná se o produkt stavebních spořitelen a často je označován také pojmem „meziúvěr“.  Pomůže Vám financovat bydlení, aniž byste měli u stavební spořitelny naspořené nějaké peníze a můžete tak dosáhnout na finance klidně ihned po založení smlouvy o stavebním spoření. V období překlenovacího úvěru hradíte úroky z celé vypůjčené částky stavební spořitelně a vedle toho si u stavební spořitelny i spoříte. V překlenovacím úvěru máte stále nárok na státní podporu a úrok ze spořící části. Po splnění stanovených požadavků automaticky navazuje tzv. řádný úvěr ze stavebního spoření a pak už probíhá splácení stejně jako u hypotéky, tedy anuitní splátkou.

Co je to akontace a co všechno její výše ovlivní?2021-08-20T09:38:34+02:00

Jedná se o sumu z cílové částky nebo ceny nemovitosti, kterou klient hradí z vlastních prostředků. Zároveň je to i první uhrazená částka z hypotéky, která je vyšší než její následující pravidelné měsíční splátky. Výše akontace ovlivní následující výši a počet měsíčních splátek i výši úrokové sazby. Čím vyšší je akontaci klient uhradí, tím lepší podmínky úvěru získá, protože tím je nižší i riziko pro věřitele (banka, úvěrová společnost atp.).

LTV hodnota a její význam u úvěru?2021-08-20T09:43:54+02:00

V dnešních dnech banky půjčují do 90% LTV  –  tzn. banky Vám poskytnou úvěr ve výši do maximální 90% hodnoty nemovitosti, kterou bance dáte k zajištění. „Loan to value“ je tedy hodnota úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Čím vyšší je LTV vašeho úvěru, tím rizikovějším klientem  se pro banku stáváte a to je dobré vědět. Schvalování takové hypotéky pak banky provádí s vyšší pozorností.

Anuita – význam slova ve finančním sektoru2021-08-20T09:45:17+02:00

Stručně a jednoduše řečeno se jedná o stálou a stejnou měsíční splátku.

Co je to Jistina a k čemu slouží?2021-08-20T09:47:52+02:00

Jedná se o částku, kterou si klient půjčuje od banky. Vyčíslená jistina ale nezahrnuje úroky (odměnu bance za poskytování úvěru nebo půjček). Až součet úroků a jistiny tvoří celkovou dlužnou částku, kterou je dlužník povinen bance splatit. Jistina se umořuje (snižuje) s každou měsíční splátkou hypotéky.

Co je to Bonita – význam a účel slova2021-08-20T09:50:54+02:00

Jedná se o celkové posouzení příjmů a výdajů klienta s ohledem na schopnost budoucího splácení. Banky chtějí mít informace o pravidelných výdajích klienta i o jeho rodinné situaci. Příjmy se uznávají podle potvrzení od zaměstnavatele nebo podle daňového přiznání. Bonita je tedy ve zjednodušené formě „schopnost splácet“.

Co znamená zkratka PRIBOR?2021-08-20T09:52:39+02:00

PRIBOR – Prague Interbank Offered Rate – označuje úrokovou sazbu, za kterou si banky v ČR navzájem půjčují peníze. PRIBOR určuje Česká národní banka každý den jako výsledek aritmetického průměru sazeb (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa), za kterou jsou ochotny svou likviditu poskytnout jednotlivé banky.

Daňové zvýhodnění?2021-08-20T09:54:09+02:00

Daňové zvýhodnění označuje možnost si odečítat úroky z hypotéky z daně z příjmu. Aktuálně je možné takto odečíst maximálně 150 000 Kč za rok.

Potřebujete poradit více?