Jedná se o celkové posouzení příjmů a výdajů klienta s ohledem na schopnost budoucího splácení. Banky chtějí mít informace o pravidelných výdajích klienta i o jeho rodinné situaci. Příjmy se uznávají podle potvrzení od zaměstnavatele nebo podle daňového přiznání. Bonita je tedy ve zjednodušené formě „schopnost splácet“.