V dnešních dnech banky půjčují do 90% LTV  –  tzn. banky Vám poskytnou úvěr ve výši do maximální 90% hodnoty nemovitosti, kterou bance dáte k zajištění. „Loan to value“ je tedy hodnota úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Čím vyšší je LTV vašeho úvěru, tím rizikovějším klientem  se pro banku stáváte a to je dobré vědět. Schvalování takové hypotéky pak banky provádí s vyšší pozorností.