Jedná se o částku, kterou si klient půjčuje od banky. Vyčíslená jistina ale nezahrnuje úroky (odměnu bance za poskytování úvěru nebo půjček). Až součet úroků a jistiny tvoří celkovou dlužnou částku, kterou je dlužník povinen bance splatit. Jistina se umořuje (snižuje) s každou měsíční splátkou hypotéky.