PRIBOR – Prague Interbank Offered Rate – označuje úrokovou sazbu, za kterou si banky v ČR navzájem půjčují peníze. PRIBOR určuje Česká národní banka každý den jako výsledek aritmetického průměru sazeb (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa), za kterou jsou ochotny svou likviditu poskytnout jednotlivé banky.